แสดงความจำนงเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร
คำอธิบาย
การลงทะเบียนด้วย Line ID จะใช้ได้ เพียง 1 Line ต่อ 1 รหัสนักศึกษา ไม่สามารถลงแทนเพื่อนได้ ในการลงทะเบียนครั้งแรก ระบบจะถามรหัส นักศึกษา. และ เลขบัตรประชาชน ในการเข้าระบบครั้งต่อไป หลัง Login ผ่าน Line จะเข้าสู่ระบบทันที